Alarmavdelningens primära funktion är att vid alarmering rycka ut på släcknings- och räddningsuppdrag, enligt vårt avtal med Västra Nylands Räddningsverk.

Svartå FBK får ca.25-30 alarm årligen. Typiska uppdrag är terräng- och byggnadsbränder, trafikolyckor samt skadeförebyggande uppdrag.

Alarmavdelningen övar i regel varannan vecka, året om. Syftet med övningarna är att upprätthålla samt förbättra manskapets förmåga att fungera vid olika typer av alarmuppdrag. Brandkåren skolar medlemmarna i FBK genom att skicka manskapet på skolning som ordnas av FSB ( Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund ) och SPEK ( Räddningsbranschens Centralorganation i Finland )

Om du är intresserad av att veta mera och vill pröva på, så är du välkommen med i Svartå FBK. Kontakta Satu på: satuwikstrom_@hotmail.com

 

 

 

ANMÄLA DIG TILL ÖVNINGEN HÄR

Vem ska komma, kolla här!