Alarmavdelningen

Kårchef

Christoffer Nyman

045-6776358

Vice kårchef

Richard Nyman

045-1439260

richard.nyman85@gmail.com

Ungdomsavdelningen

Richard Nyman

045-1439260

richard.nyman85@gmail.com

Old Boys

Leif Udd

044-3084215

Adress: Björkkullavägen 1, 10360 Svartå

E-post : svarta.avtalsbrandkar@gmail.com