Adress

Björkkullavägen 1

10360 Svartå

Aktion

 

Välkommen till Svartå FBK:s hemsida

 

 

Svartå FBK är grundad 1934 och fungerar som avtalsbrandkår inom Västra Nylands Räddningsverk.

Brandkåren har tre avdelningar:alarm-, dam- och junioravdelning.

Svartå FBK deltar i släcknings-, räddnings- samt assisterande uppdrag. I verksamheten ingår även som en viktig del rådgivning för allmänheten om förebyggande av olyckor samt hur man skall handla tryggt och säkert då en olycka sker.

Brandkårens verksamhet är ett trevlig sätt att vara tillsammans. Den ger en mångsidig hobbyverksamhet både för vuxna och barn!